موبایل: 09144475874 | پشتیبانی: 09144475874 | ایمیل: [email protected]
دفتر مرکزی: ارومیه، کیلومتر 9 جاده سرو، سردخانه داریوش، شرکت آرکا تجارت کوشا
تلفکس: 0443.2415423
ایمیل: [email protected]
تلفکس: 09144475874